Сучасне сільське господарство ввійшло в складну фазу процесу адаптації до нових викликів сучасності. Тиск комплексу соціально-економічних, екологічних та ветеринарних чинників разом з пропозицією технологічно-інноваційних рішень окреслюють проблематику та вимагають переосмислення ролі сільського господарства та розробки удосконаленого підходу до його сталого розвитку й стабільного забезпечення людства продуктами харчування. Незважаючи на широкий спектр локальних проблем, які є характерними для окремих макрорегіонів, існує значна частина проблем, які набули актуальності для більшості країн і потребують вирішення спільними зусиллями.

Глобальний форум з питань продовольства та сільського господарства (GFFA) – це міжнародна конференція, присвячена ключовим питанням майбутнього світового сільського господарства та продовольчої політики. Він проходить щорічно в рамках Зеленого Тижня в Берліні.

Пошуку відповідей на гострі питання сучасного аграрного виробництва було присвячено форум GFFA 2024, який відбувся з 17 до 20 січня 2024 року. Темою заходу був лозунг: «Продовольчі системи майбутнього: Разом до суспільства без голоду».

Завдяки організації численних заходів форум пропонує міжнародній аудиторії експертів зі сфери політики, бізнесу, науки та громадського суспільства можливість обговорити та узгодити питання та виклики, пов’язані з глобальною аграрною політикою та продовольчою безпекою.

Цього року GFFA зібрав представників з понад 80 країн для обговорення найрізноманітніших питань у численних тематичних секціях. Основна увага була зосереджена на наступних чотирьох всеохоплюючих темах:

  1. Гарантування сталого виробництва та продовольчого суверенітету
  2. Сприяння створенню стійких та сталих ланцюгів поставок
  3. Зменшення втрат та відходів харчових продуктів
  4. Захист вразливих груп населення

Для того, щоб адаптувати продовольчі системи до майбутніх викликів та реалізувати програму Агенда 2030, потрібні величезні зусилля. Це стало ще раз очевидним на «2023 UN Food Systems Summit+2 Stocktaking Moment».

У міжнародної спільноти – всіх нас – залишилося лише сім років, щоб досягти Цілей сталого розвитку. Однак, згідно з останніми даними, кожна десята людина на нашій планеті голодує. Понад два мільярди людей не можуть дозволити собі здорове харчування.

Однак мета – подолання голоду та запобігання недоїданню в усьому світі – постійно стикається з новими посиленими перешкодами та численними кризами: кліматична криза, втрата біорізноманіття, наслідки пандемії коронавірусу, війни та конфліктів. Крім того, мультинаціональний діалог продовжує бути затьмареним російською агресивною війною проти України, яка порушує міжнародне право, а також її впливом на глобальну продовольчу безпеку.

На цьому тлі Федеральне міністерство продовольства та сільського господарства (BMEL) послідовно проводить роботу з інтенсифікації та активізації міжнародного діалогу з питань аграрної політики в рамках GFFA 2024 задля досягнення Цілей сталого розвитку для поліпшення життя людей до 2030 року (ЦСР), Цілі 2 «Нульовий голод».

Федеральне Міністерство продовольства та сільського господарства Німеччини разом з ГФА на власному стенді ознайомило делегатів форуму з чисельними міжнародними коопераційними проєктами в аграрному секторі.

Делегація проєкту FABU також взяла участь у роботі форуму та презентувала результати реалізації проєкту на спільному з АДТ Проект консалтинг ГмбХ стенді, де відвідувачам було запропоновано ознайомитися з актуальними новинами фахової освіти в аграрних коледжах в Україні.