Практична підготовка є однієї з головних складових частин освітнього процесу в аграрних коледжах. Від її правильної організації залежить в кінцевому підсумку якість навчання і цінність випускника як майбутнього фахівця. Традиційно студенти отримують практичні знання та уявлення про виробничі умови компаній/підприємств у рамках технологічної практики в українських компаніях. У такий спосіб студенти отримують перше враження про реальні умови праці можливої ​​майбутньої роботи/діяльності. Конкретно це означає, наприклад, роботу в команді та набуття професійних та особистих навичок, у тому числі вміння діяти самостійно та відповідально. Це також включає аналіз знань і навичок, набутих під час навчання, та виявлення можливих недоліків у передачі знань.

Практична підготовка є важливим компонентом підготовки. Вона демонструє студентам спектр можливих профілів роботи та можливостей працевлаштування в якості фахівців сільського господарства. Цілеспрямована та якісна практична підготовка необхідна для задоволення попиту на кваліфікованих фахівців, здатних задовольнити вимоги аграрних компаній.

Для обговорення зазначеного питання 8 листопада 2023 року НМЦ ВФПО разом з проєктом FABU організували практичний семінар «Особливість організації практичної підготовки в закладах освіти», на який були запрошені працівники НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО ЦЕНТРУ ВФПО, представники німецько-українського проєкту «Сприяння розвитку професійної освіти в аграрних коледжах України» FABU, Асоціації AgrarKontakte International(AKI) e.V (Німеччина), представники проєкту ФАО з модифікації освітніх програм, директори закладів ФПО, заступники директорів з навчально-виробничої роботи та студенти фахових коледжів.

Головними питанням для обговорення були

Як правильно організувати 4-х місячну практику на підприємствах?

Хто повинен забезпечувати проведення технологічної практики?

Як гарантувати виконання програми практики?

Хто повинен бути консультантом з практичної підготовки здобувачів освіти на виробництві? Як стимулювати консультантів?

Пан Хассенпфлюг поінформував присутніх про діяльність в рамках проєкту FABU та про нові запропоновані підходи до організації 4-х місячно технологічної  практики на підприємстві. Під час наради булі презентовані розроблені колективом авторів «Методичні рекомендації з організації технологічної практики для студентів аграрних закладів освіти та функціональні обов’язки відповідальних за практику».

Присутні погодилися з важливістю організації тривалої технологічної практики та висловили побажання продовжити роботу з її поліпшення.