Ветеринарна медицина

Спеціальність “Ветеринарна медицина” належить до галузі знань 21 “Ветеринарна медицина”. Студенти здобувають вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем “молодший спеціаліст”, а саме, кваліфікацію фельдшера ветеринарної медицини. Навчальний процес за спеціальністю “Ветеринарна медицина” регулюється наказом Міністерства освіти і науки України від 06.11.2015 № 1151.

Загальний бюджет часу за три роки навчання становить 5.400 годин. За змістом навчальний процес складається з трьох циклів: загальноосвітні, гуманітарні і соціально-економічні дисципліни  у першому циклі, математичні та природничо-наукові дисципліни у другому, а також професійна та практична підготовка у третьому, зокрема вивчення таких дисциплін, як анатомія і фізіологія с.-г. тварин, тваринництво, зоогігієна та ветеринарна санітарія, епізоотологія з мікробіологією, паразитологія та інвазійні хвороби с.-г. тварин, акушерство, гінекологія та штучне осіменіння с.-г. тварин і т.ін.

Протягом навчання студенти можуть також отримати робітничу професію оператора штучного осіменіння с.-г. тварин і птиці.