Тваринництво

Спеціальність “Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва” належить до галузі знань 20 “Аграрні науки та продовольство”. Студенти здобувають вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем “молодший спеціаліст”, а саме, кваліфікацію техніка-технолога з виробництва та переробки продукції тваринництва. Навчальний процес за спеціальністю “Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва” регулюється наказом Міністерства освіти і науки України від 06.11.2015 № 1151.

Загальний бюджет часу за три роки навчання становить 5.400 годин. За змістом навчальний процес складається з трьох циклів: загальноосвітні, гуманітарні і соціально-економічні дисципліни у першому циклі, математичні та природничо-наукові дисципліни у другому, а також професійна та практична підготовка у третьому, зокрема, вивчення таких дисциплін, як механізація виробничих процесів у тваринництві, технологія відтворення с.-г. тварин, технологія кормів з основами кормовиробництва, годівля с.-г. тварин, гігієна тварин з основами ветеринарії, технологія виробництва молока і яловичини і т.ін.

Протягом навчання студенти також можуть отримати робітничу професію оператора із штучного осіменіння тварин та птиці.