Агрономія

Спеціальність “Агрономія” належить до галузі знань 20 “Аграрні науки і продовольство”. Студенти здобувають вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем “молодший спеціаліст”. Навчальний процес за спеціальністю “Агрономія” регулюється наказом Міністерства освіти і науки України від 06.11.2015 № 1151.

Загальний бюджет часу за три роки навчання становить 5.400 годин. За змістом навчальний процес складається з трьох циклів: загальноосвітні, гуманітарні і соціально-економічні дисципліни у першому циклі, математичні та природничо-наукові дисципліни у другому, а також професійна та практична підготовка у третьому, зокрема, вивчення таких дисциплін, як технологія виробництва продукції рослинництва, насінництво і селекція, захист рослин, основи підприємництва та маркетингу і т.ін.

Протягом навчання студенти можуть отримати також робітничі професії тракториста-машиниста с.-г. виробництва категорії А, водія автотранспортних засобів категорії В, садівника, флориста, дизайнера ландшафту або лаборанта хімічного аналізу.