Агроінженерія

Спеціальність „Агроінженерія”, спеціалізація “Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва” належать до галузі знань 20 “Аграрні науки та продовольство”. Студенти здобувають вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем “молодший спеціаліст”, а саме, кваліфікацію техніка-механіка сільськогосподарського виробництва. Навчальний процес за спеціальністю “Агроінженерія” регулюється наказом Міністерства освіти і науки України від 06.11.2015 № 1151.

Загальний бюджет часу за три роки навчання становить 5.400 годин. За змістом навчальний процес складається з трьох циклів: загальноосвітні, гуманітарні і соціально-економічні дисципліни у першому циклі, математичні та природничо-наукові дисципліни у другому, а також професійна та практична підготовка у третьому, зокрема, вивчення таких дисциплін, як основи агрономії і тваринництва, сільськогосподарські машини, паливо-мастильні та експлуатаційні матеріали, трактори і автомобілі, машини і обладнання для тваринництва, комп’ютери та комп’ютерні технології.

Студенти отримують також робітничу професію електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування.