Електротехніка

Спеціальність “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка“, спеціалізація “Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в агропромисловому комплексі“ належать до галузі знань 14 „Електрична інженерія“. Студенти здобувають вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем “молодший спеціаліст”, а саме, кваліфікацію техніка-електрика. Навчальний процес за спеціальністю “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”, спеціалізацією “Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в агропромисловому комплексі” регулюється наказом Міністерства освіти і науки України від 06.11.2015 № 1151.

Загальний бюджет часу за три роки навчання становить 5.400 годин. За змістом навчальний процес складається з трьох циклів: загальноосвітні, гуманітарні і соціально-економічні дисципліни у першому циклі, математичні та природничо-наукові дисципліни у другому, а також професійна та практична підготовка у третьому, зокрема, вивчення таких дисциплін, як електротехнологія, основи енергозбереження, електричні машини і апарати, електроприводи с.-г. машин, основи стандартизації і т.ін.

Крім робітничої професії електромонтеру з ремонту та обслуговування електроустаткування ІІ розряду студенти також отримують посвідчення водія автотранспортних засобів категорії “В”.