Про проєкт

Назва проєкту:

Сприяння розвитку професійної освіти в аграрних коледжах України, 2-га фаза, номер проєкту UKR 21-01

Політична підтримка проєкту:

З боку Німеччини, донор:

Федеральне міністерство продовольства і сільського господарства Федеративної Республіки Німеччина (BMEL)

З боку України, бенефіціари:

Міністерство освіти і науки України (МОН України), Міністерство аграрної політики та продовольства України (Мінагрополітики України)

Оперативні виконавці проєкту:

З боку Німеччини:

Проєкт реалізується через генерального уповноваженого BMEL з питань білатеральної коопераційної програми, ГФА Консалтінг Груп ГмбХ, а також консорціумом, що складається з компанії АДТ Проект Консалтинг ГмбХ (ADT, головний виконавець) та Товариства з управління проєктами та процесами в аграрній економіці (PPMA, партнер).

З боку України:

 • Державна установа “Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти” (Науково-методичний центр ВФПО);
 • пілотні коледжі:
  – Відокремлений структурний підрозділ “Глухівський агротехнічний фаховий коледж СНАУ”,
  – Іллінецький аграрний фаховий коледж,
  – Мирогощанський аграрний фаховий коледж,
  – Липковатівський аграрний фаховий коледж;
 • аграрні навчальні центри (підпорядковуються Мінагрополітики України):
  – Волинський обласний учбовий центр підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів АПК,
  – Державний професійно-технічний навчальний заклад “Одеський державний центр професійного навчання працівників переробної промисловості”,
  – Державний навчальний заклад “Рівненський обласний навчальний центр підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів АПК”,
  – Державний навчальний заклад “Харківський обласний навчальний центр підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів АПК”;
 • навчальні підприємства.

Термін реалізації:

01 грудня 2021 – 31 грудня 2024 (з можливістю подовження ще на один рік)

Бюджет проєкту:

1,4 млн. євро

Мета проєкту:

Орієнтована на формування практичних навичок освіта в аграрних коледжах та навчальних центрах має на меті розширення кар’єрних можливостей випускників та забезпечення позитивного впливу на розвиток сільської місцевості в Україні. Для досягнення цього необхідно вдосконалити методику та зміст практичної підготовки в аграрних коледжах та навчальних центрах, а також запровадити окремі елементи дуального навчання.

Співпрацю буде зосереджено на трьох конкретних напрямах:

 1. Ініціювання необхідних змін та подальший розвиток інституційно-правової бази (закони, постанови, накази тощо) для поширення практично-орієнтованого та ринково обумовленого професійного навчання в аграрному секторі з залученням елементів дуальної освіти.
 2. Апробація нових освітніх стандартів, навчальних планів та практично-орієнтованих методів навчання у чотирьох пілотних коледжах успішно відбулася.
  Результат: готуються пропозиції щодо офіційного поширення оновлених навчальних планів, навчальних програм та методів навчання, розроблених на першому етапі проєкту для п’яти обраних спеціальностей (рослинництво, ТВППТ, ветеринарна медицина, агроінженерія та електротехніка) на інші аграрні коледжі.
 3. Узгодження оновленої концепції “Технологічної практики” (зміст, тривалість тощо) з усіма залученими партнерами. Внесення концепції в навчальні плани.

Майбутні учасники та партнери:

– дорадча група з аграрної  освіти при Міністерстві освіти і науки України;

викладачі та студенти чотирьох аграрних коледжів, а також п’яти навчальних центрів Міністерства аграрної політики та продовольства України;

сільськогосподарські виробники як навчальні підприємства – партнери з реалізації проєкту.

Крім того:

 • викладачі та студенти інших сільськогосподарських коледжів і закладів освіти,
 • сільськогосподарські підприємства (останні вважаються бенефіціарами поліпшення вищої освіти завдяки можливості найму більш кваліфікованого персоналу).

Основні напрями реалізації нової фази проєкту:

Головний фаховий напрям реалізації проєкту FABU буде збережено в другій фазі. Однак, буде зроблено інше акцентування діяльності, спрямоване на забезпечення потреб та стимулювання політичної підтримки проєктних заходів.

Метою другого етапу проєкту є ознайомити українських учасників проєкту з німецьким та європейським досвідом в організації професійної освіти, порівняти отриманий досвід із сучасним станом в Україні, а також сформувати рекомендації щодо необхідних заходів з удосконалення освіти та політичної підтримки їх реалізації. Це буде досягнуто шляхом спільного навчання та ґрунтуючись на характерному для проєкту FABU діалозі між всіма зацікавленими сторонами.

Реалізація зазначеної мети відбувається на основі результатів, досягнутих на першому етапі проєкту, із застосуванням базових підходів: подальший розвиток – консолідація – закріплення.

Через співпрацю з великою кількістю партнерів маємо намір об’єднувати зусилля та досягти якомога більше ефектів синергії.

Виконавці проєкту та команда проєкту FABU загалом сподіваються на подальшу успішну та довірливу співпрацю з традиційними й новими партнерами проєкту та завжди доступні для всіх бажаючих працювати разом.