Про проект

Назва проекту:

Сприяння розвитку професійної освіти в аграрних коледжах України

Донор:

Федеральне міністерство продовольства і сільського господарства Німеччини

Бенефіціари:

Міністерство освіти і науки України, Міністерство аграрної політики та продовольства України

Термін реалізації:

15 серпня 2017 – 30 липня 2020 (з можливістю подовження ще на один рік)

Бюджет проекту:

3,6 млн. євро

Виконавці:

Проект реалізується через уповноважене товариство ГФА Консалтинг Груп ГмбХ, а також консорціумом, що складається з компанії АДТ Проект Консалтинг ГмбХ (ADT), Інституту економіки та довкілля Нюртінґен-Ґайслінґен (HfWU) та Товариства з управління проектами в аграрній економіці (PPMA).

Мета проекту:

Поліпшення методів та змісту практичного навчання в аграрних коледжах України, забезпечення їх використання учасниками проекту та запровадження механізмів їх подальшого постійного удосконалення.

Заплановані результати реалізації проекту:

Освітні стандарти та навчальні плани поліпшено, викладачі за визначеними пріоритетними напрямами кваліфікацію підвищили, орієнтовані на поглиблену практичну підготовку навчальні методики запроваджено.

Систему освіти в аграрних коледжах у визначених окремих частинах поліпшено, її подальше стале удосконалення розпочато.

Кооперація та програми обміну розпочаті та тривають після завершення реалізації проекту.

Досвід з окремих обраних сфер аграрної освіти в Німеччині та/або ЄС узагальнено та поширено серед українських фахівців.

Цільові групи:

Науково-методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта», який підпорядковується Міністерству освіти і науки України і відповідає за аграрну освіту. Проект надає підтримку цій спеціалізованій державній установі в поліпшенні освітніх стандартів та навчальних планів, проведенні досліджень та аналізів, розробці стратегій і технічному оснащенні;

чотири відібрані аграрні коледжі з регіональним поділом, у яких з метою впровадження практичного навчання буде поліпшено технічне оснащення і проводитиметься підвищення кваліфікації викладачів;

сільськогосподарські підприємства як потенційні роботодавці, які заохочуються до більш активної участі в практично-орієнтованій професійній освіті в аграрних коледжах і опосередковано користуються перевагами від поліпшення професійної підготовки в коледжах.

Основні виклики професійної аграрної освіти в Україні

У рамках своєї діяльності Проект має зважати на такі проблеми:

→ переважання теоретичної підготовки без достатньої прив’язки до практики, що в свою чергу ґрунтується на освітніх стандартах, змісті та методах, які не відповідають вимогам ринку праці;

→ застарілі методи навчання та викладання і недостатнє технічне устаткування закладів освіти;

→ дефіцит кваліфікованих викладачів у закладах освіти та майстрів виробничого навчання на підприємствах;

→ відсутність обов’язкової практики або годин підготовки на підприємстві під час навчання;

→ невисокий інтерес до професій в аграрній сфері і відтік потенційних молодих фахівців із сільських територій..

Проект (номер: UKR 17-01) фінансується з коштів Федерального міністерства продовольства і сільського господарства Німеччини через ГФА Консалтинг Груп ГмбХ.