15 серпня 2017 року розпочато першу фазу проєкту двостороннього співробітництва під назвою “Сприяння розвитку професійної освіти в аграрних коледжах України (FABU)”. Тривала вона трохи довше за чотири роки і завершилась 30 листопада 2021 року. Проєкт з бюджетом 3,85 млн. євро брутто (близько 3,24 млн. євро нетто) реалізовано за підтримки Федеративної Республіки Німеччина.

Політичним партнером проєкту з німецького боку було Федеральне міністерство продовольства і сільського господарства (BMEL). Політичними партнерами з боку України – Міністерство аграрної політики та продовольства України, яке у 2019 році було інтегровано до складу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, а у 2021 році знову сформовано як окремий орган виконавчої влади, а також Міністерство освіти і науки України.

Імплементацію та виконання проєкту було доручено консорціуму партнерів у Німеччині: компанії АДТ Проєкт Консалтінг ГмбХ (ADT) у Бонні, як головному виконавцю, Інституту економіки та довкілля Нюртінґен-Ґайслінґен (HfWU) і Товариству з управління проєктами та процесами в аграрній економіці (PPMA) у Трісдорфі.

Партнерами та реципієнтами проєкту з боку України були підпорядковані Міністерству освіти і науки Державна установа «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти» (до 2019 року ДУ «НМЦ «Агроосвіта»), ВСП «Глухівський агротехнічний фаховий коледж Сумського НАУ», Іллінецький аграрний фаховий коледж, Мирогощанський аграрний фаховий коледж і Липковатівський аграрний коледж.

У результаті інтенсивної та плідної співпраці між командою проєкту та його партнерами, яка тривала більше чотирьох років, було досягнуто низку важливих результатів, високу оцінку яким було надано на підсумковій конференції у Києві 20 жовтня 2021 року (див. програму заходу).

Франк Мюллер, аташе з аграрних питань посольства Німеччини в Україні, модерував захід за участю близько 50 осіб – представників Міністерств, закладів освіти, бізнесу, ЗМІ та інших партнерів проєкту.

У своїх вітальних словах пані Йоханна Шольц, відповідальна референтка департаменту 624 «Міжнародні проєкти» Федерального міністерства продовольства і сільського господарства Німеччини, пан Олег Шаров, генеральний директор директорату фахової передвищої, вищої освіти Міністерства освіти і науки України, а також пан Андрій Минка, заступник начальника управління аграрної інфраструктури Міністерства аграрної політики та продовольства України, відзначили важливість модернізації та інтернаціоналізації освіти в аграрних коледжах України. Попри величезні виклики і непрості рамкові умови було досягнуто дуже високих результатів.

За останні чотири роки команда проєкту доклала колосальних зусиль для наближення професійної освіти за обраними напрямами підготовки («Технологія виробництва і переробки продукції рослинництва», «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва», «Агроінженерія», «Електроенергетика, електротехніка й електромеханіка», «Ветеринарна медицина») в пілотних коледжах до міжнародних стандартів і потреб ринку праці. Також під час реалізації проєкту неабияку увагу було приділено розвитку у студентів як професійних, так і особистих навичок (особиста відповідальність, самостійність).

Серед реалізованого:

  1. Поліпшення навчальних планів за п’ятьма напрямами підготовки, що зазначені вище, у співпраці з українськими партнерами.
  2. Актуалізація змісту навчання: удосконалено 43 навчальні дисципліни (напр., з діджіталізації у сільському господарстві), опрацьовано 20 тем з методики і дидактики.
  3. Навчання і підвищення кваліфікації викладачів пілотних коледжів і спеціалістів обраних с.-г. підприємств. Понад 1000 викладачів пройшли навчання / підвищили свою кваліфікацію з фахових тем і понад 300 з них- з методики і дидактики.
  4. Опубліковано близько 60 фахових статей у мережі Інтернет, понад 10 публікацій з фундаментальних питань на паперових та інших носіях, а також зроблено близько 30 доповідей з теми «Професійна освіта».

Крім того, у рамках проєкту запропоновано зміни до навчальних планів на програм (зміст і методи), які за погодженням з Міністерством освіти і науки України (лист від 01 червня 2019 за № 3-302-19), запровадженні у пілотних коледжах.

Третьою складової роботи проєкту була підтримка роботи з поліпшення практичної підготовки студентів: розроблено нове положення про виробничу практику на с.-г. підприємствах, 101 студент пройшов 6-ти місячну практику на с.-г. підприємствах Німеччини.

Крім того організовано чотири фахово-інформаційні поїздки до Німеччини за участю високопоставлених делегатів і викладачів коледжів, під час яких учасники мали змогу відвідати різноманітні державні установи Німеччини (міністерства, навчальні заклади і т.ін.) і с-г. підприємства, здійснити обмін досвідом, обговорити аспекти практичної підготовки фахівців з німецькими колегами, підвищити кваліфікацію з обраних тем.

Через пандемію коронавірусу у всьому світі з середини березня 2020 року і впродовж кількох місяців по тому робота проєкту (заходи і комунікація) перейшла у цифровий формат. У зв’язку із збереженням певних обмежень до закінчення роботи проєкту лише деякі короткострокові експерти змогли приїхати в Україну для проведення роботи на місці. Незважаючи на обставини, команді проєкту вдалось виконати заплановану роботу разом з українськими партнерськими організаціями і зрештою провести підсумкову конференцію 20 жовтня 2021 за участю обмеженої кількості осіб.

Під час першої фази проєкту, враховуючи рамкові умови і політичні обмеження, вдалось не тільки досягнути поставлених цілей, але й здобути більш високих результатів.

Проєкту і його команді було надано дуже високу оцінку за професіональну реалізацію проєкту, активну роботу і досягнення вражаючих результатів.

Більше інформації про проєкт, його роботу, заходи і видання Ви знайдете за посиланням: http://agrarausbildung-ukraine.net/

Ханс Георг Хассенпфлюг
Керівник проєкту