У четвер, 2 грудня 2021 року, в рамках Програми двостороннього співробітництва (BKP) Федерального міністерства продовольства та сільського господарства Німеччини (BMEL) відбувся інформаційний захід тему «Ефективна, ресурсоощадна, стала та конкурентоспроможна аграрна й харчова промисловість України», в рамках якого було висвітлено результати роботи наявних проєктів у 2021 році та окреслено плани на 2022 рік (див. програму в додатку, https://www.apd-ukraine.de/ua/).

Перший етап реалізації проєкту FABU завершився 30 листопада 2021 року. Оскільки з 1 грудня 2021 року розпочинається друга фаза реалізації проекту заступник керівника проекту Андрій Гетя зміг підвести підсумки реалізації 1-ї фази проєкту та розповісти про цілі нового етапу (див. презентацію у додатку).

На початку він повідомив, що сільське господарство є важливим фактором економічного розвитку України. Наявні на ринку праці фахівці не можуть повністю задовольнити потреби в кваліфікованих кадрах, яка наразі є достатньо високою.

На думку пана Геті це означає, що загальна професійна підготовка та навчання в аграрних коледжах має бути адаптуваним до зміни структуру попиту на ринку праці (нові цільові групи, наприклад: дорадництво) та підвищення вимог до професійної кваліфікації. На даний момент не вистачає концепції щодо реагування на поширення технічних інновацій у виробництві, використання цифровізації в освітній сфері, підвищення кваліфікації викладацького складу в аграрних коледжах, фінансування аграрних коледжів (наприклад, матеріальні ресурси та технічне оснащення), а також щодо структури навчальних закладів та їх розміщення. Бажаною була б стабільна політична підтримка процесу модернізації професійного освіти.

У подальшому виступі Гетя чітко дав зрозуміти, що проектна робота протягом останніх чотирьох років була спрямована на формування у студентів професійних компетенцій та навичок діяти особистісного з урахуванням виробничих обставин (ключові слова: особиста відповідальність, незалежність). Для досягнення цієї мети було вжито низку заходів:

  1. Переглянуто освітні стандарти (план та програми) і листом Міністерства освіти і науки від 01.06.2019р. (№ 3-302-19) рекомендовано їх до застосування в пілотних коледжах.
  2. Оновлено зміст програм та розроблено навчальні посібники для нових дисциплін (наприклад, цифровізація). Загалом було розроблено 43 матеріали фахового змісту та 20 – методично-дидактичних посібників.
  3. Проведено заходи з підвищення кваліфікації викладачів пілотних коледжів та фахівців окремих сільськогосподарських підприємств. Так, загалом понад 1000 викладачів у взяли участь в фахових семінарах та понад 300 викладачів були підготовлені з методичних та дидактичних питань.
  4. Додатково до навчальних посібників, було зроблено близько 60 репортажів для Інтернет-спільноти, підготовлено понад 10 публікації (у вигляді роздаткового матеріалу, рекомендації тощо), а також проведено понад 30 спеціалізованих лекцій за темою «Професійне навчання».
  5. Реформовано підходи до організації технологічної практики в умовах господарства. Понад 100 студентів пройшли 6-місячну практику в Німеччині.
  6. Покращено технічне оснащення НМЗ ВФПО та чотирьох пілотних коледжів. Через реєстрацію проєкту та акредитацію виконавця було отримано пільгу на сплату ПДВ. Це надало можливість придбати обладнання на понад 130 000 євро додатково.
  7. Розроблено пропозиції/ідеї для співпраці коледжів та підприємств.

За результатами реалізації першого етапу проєкту FABU було значно перевищено індикатори успішності, сформульовані в описі проєкту (PuL). Це свідчить про професійну та прагматичну реалізацію проєкту та високий рівень відповідальності з боку команди проекту.

На 2-му етапі реалізації проекту, за словами пана Геті, необхідно буде зосередитись на удосконаленні законодавчої бази та змісту навчання. Це дозволить поширити досягнуті результати (оновлені стандарти, навчальні плани, методи і зміст практичного навчання, а також дизайн технологічної практики) на більше коло учасників і, таким чином, гарантуватиме сталість проєкту.

Насамкінець Андрій Гетя зазначив, що кожен причетний має взяти на себе відповідальність за досягнення заявлених цілей проєкту.

В рамках заходу позитивно відзначили роботу керівника проєкту «Німецько-український агрополітичний діалог» Фолькера Зассе, який покине проєкт 31 грудня 2021 року.

 

Ханс Георг Хассенпфлюг,

Керівник проєкту FABU

 

BKP Jahresveranstaltung Einladung Programm UA

Vorlage-Projektvorstellung 02-12-2021 – FABU_UA_kurz