Для участі у вебінарі зареєструвалось понад 200 бажаючих. Через технічні можливості кількість учасників була обмежена до 100 чоловік. До списку фактичних учасників були включені представники адміністрації різних установ, працівники НМЦ ВФПО, коледжів, включно з нашими пілотними коледжами, університетів та інших установ, а також професійно зацікавлені особи.

Була запропонована змістовно цікава програма на загальну тему «Дуальна освіта – дуальне навчання». Нижче ви знайдете стислі описи доповідей, зроблених запрошеними експертами під час онлайн вебінару 23 червня 2020 року.

 

Стислі описи доповідей з онлайн вебінару 23 червня 2020 року

 

Пані Олена Бучинська, експерт ГО «Українська асоціація маркетингу»,  доповіла про результати реалізації дослідницького проєкту «Дослідження готовності українських роботодавців до партнерства із закладами фахової передвищої та вищої освіти в рамках впровадження дуальної форми здобуття освіти», який виконувався в партнерстві з Представництвом Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні.

Метою проєкту є вивчення готовності українських роботодавців до вищезазначеної теми шляхом опитування підприємств та надання практичних рекомендацій щодо прискорення процесу впровадження дуальної форми здобуття освіти.

Пані Олена Бучинська повідомила, що в результаті досліджень було встановлено, що технічні та вузькопрофільні спеціальності користуються більшим попитом серед підприємств, які беруть участь у програмі дуальної освіти згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2019 р. №1296. Також було висвітлено низку проблемних питань, які виникли у підприємств через запровадження дуальної освіти в Україні.

 

Пані Олена Давліканова, координаторка проєктів Фонду ім. Фрідріха Еберта, поінформувала учасників семінару про попередні результати 1-го року експерименту із запровадження підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти у закладах фахової передвищої та вищої освіти. Дослідження проводилось шляхом аналізу даних, зібраних з закладів фахової передвищої та вищої освіти, зазначених в Наказі Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2019 р. №1296.

Пані Олена Давліканова відмітила, що з 33 закладів освіти, які подали звіти, у 23-х окремі студенти протягом 2019-2020 рр. навчались за дуальною формою здобуття освіти. Найбільшого поширення, зважаючи на кількість студентів, така форма освіти набула в таких спеціальностях, як «Авіаційна та ракетно-космічна техніка», «Харчові технології», «Агроінженерія», «Галузеве машинобудування» та «Гірництво».

Зважаючи на отримані дані, пані Олена Давліканова в цілому позитивно охарактеризувала отриманий досвід і запропонувала продовжити роботу з поширення дуальної форми здобуття освіти. Між іншим, було запропоновано організовувати на найбільш успішних підприємствах опорні центри дуальної освіти, на базі яких поширювати позитивний ефект співпраці між освітою, наукою та виробництвом. Також було висловлено побажання продовжити роботу з удосконалення форм організації дуального навчання з урахуванням особливостей сільськогосподарського виробництва та низку інших пропозицій.

 

Пан Ханс Георг Хассенпфлюг, керівник проєкту «Сприяння розвитку професійної освіти в аграрних коледжах України» (FABU)“ повідомив у своїй доповіді про дуальну систему навчання у сільському господарстві з погляду регіонального керівництва, а також закладів та здобувачів освіти. Спочатку він пояснив функціонування системи “дуальної освіти”. Насамперед він висвітлив завдання, які покладаються безпосередньо на навчальний заклад. Щоб остаточно продемонструвати переваги дуальної освіти для здобувача освіти, він пояснив цілі так званих міжгосподарських навчальних закладів та завдання відповідальних органів (наприклад, аграрних палат в його випадку). Під час презентації своєї доповіді він пояснив різницю між “дуальної освітою” та “дуальним навчанням”. Наприкінці пан Хассенпфлюг застеріг від сліпого копіювання німецької системи під час впровадження дуальної освіти в Україні, оскільки завжди необхідно враховувати наявні в різних країнах умови.

 

«Дуальна освіта Німеччини з точки зору роботодавців та навчальних підприємств» було темою онлайн доповіді пана Йорна Елерса, фермера та віце-президента Спілки фермерів землі Нижня Саксонія. У своєму виступі пан Елерс розповів про сучасні рамкові умови для надання освітніх послуг в сільському господарстві. Впродовж доповіді він розкрив реальні очікування аграрних виробників щодо професійної підготовки кадрів. Він пояснив завдання такого специфічного в системі дуальної освіти місця навчання, як «підприємство», та показав, які передумови для навчання на підприємстві в рамках дуальної освіти повинні бути виконані. Пан Елерс свідомо підняв питання, чому німецькі фермери та фермерські господарства беруть участь у навчанні та чому вони готові оплачувати за навчання на власних підприємствах запрошених студентів. Підсумовуючи матеріал, пан Елерс висвітлив сильні сторони “дуальної системи навчання” та їх переваги для аграрних підприємств.

 

Третій з німецьких експертів, пан професор Гельмут Хофштеттер з Берлінської школи економіки та права, у своїй доповіді розповів про “дуальне навчання” на рівні вищої школи. Перш ніж розповісти про сучасні університетські тенденції в Німеччині та про дуальну концепцію для університетів, він презентував Берлінський університет прикладних наук для бізнесу. Надалі пан Хофштеттер пояснив, що саме німецькі компанії очікують від дуального навчання та що від нього можуть очікувати студенти. У цьому контексті він також висвітлив критерії, яким повинні відповідати компанії-партнери, які беруть участь в програмі дуального навчання. Нарешті, він зробив порівняння затрат та вигоди з точки зору компанії та студентів від їх участі у системі дуального навчання та продемонстрував кар’єрні можливості, які виникають через участь у дуальній системі навчання.