Дорогі партнери, однодумці й друзі проєкту FABU!

у березні 2020 року стиль життя для всіх нас кардинально змінився. Напевно також і Ви були вимушені кинути старі звички за борт повсякденного життя. Однак, Ви можете пишатися собою. Те, чого ви досягли, і з чим вам все-таки довелося миритися, є значним та суттєвим. Творчість та гнучкість були і залишаються дуже важливими чеснотами. Незважаючи на всі труднощі, зберігайте вміння вірити в позитив. Сьогодні в нашій так званій Інфотеці проекту FABU ми хочемо запропонувати вашій увазі проекти можливих рішень Єврокомісії щодо майбутньої «спільної аграрної політики» та показати, який вплив вони матимуть на професійну підготовку фахівців сільського господарства Німеччини.

„Зелена угода” – завісу піднято

Минулого тижня Єврокомісія представила перший проект своїх майбутніх планів щодо Спільної аграрної політики (САП). Брюссель хотів би докорінно реструктурувати спільну аграрної політику до 2030 року, що на його думку несе значні вигоди для сільського господарства в довгостроковій перспективі (див. табл. 1).

Ключовими елементами так званої «зеленої угоди» є стратегія «від ферми до вилки» та «стратегія біорізноманіття».

В той час, як стратегія «від ферми до вилки» охоплює весь харчовий ланцюг від виробництва (від ферми) до споживача (до вилки – до вилки чи тарілки), стратегія «біорізноманіття» покликана зберегти насамперед наявну різнорідність та багатогранність. Обидві стратегії разом повинні захищати природу та сприяти її відновленню, формуючи основу для закріплення у суспільстві фундаментальних принципів захисту біорізноманіття на нашій планеті.

Обидві стратегії тісно пов’язані. Це стає зрозумілим з аналізу змісту їх стратегічних наріжних положень. Зокрема, спостерігається дублювання окремих цілей та запланованих заходів (див. табл. 2 і 3).

Крім того, обидві стратегії є важливими елементами концепції Європейського Союзу (ЄС) для досягнення мети “Європа є кліматично нейтральною” до 2050 року. У той же час вони є важливими складовими для досягнення благородної мети досягнення нового балансу між природою, харчовими системами та біологічним різноманіттям, щоб захистити здоров’я та добробут громадян ЄС. На цьому тлі Єврокомісія також розглядає дві стратегії як основні елементи нової угоди між виробниками та споживачами.

Цілі / наріжні камені стратегії «від ферми до вилки»:

  • Скорочення використання пестицидів

Згідно зі стратегією «від ферми до вилки», використання хімічних засобів захисту сільськогосподарських культур в ЄС має бути скорочене вдвічі до 2030 року. Цього можна досягти шляхом посилення просування принципу інтегрованого захисту сільськогосподарських культур. У той же час стійкість рослин повинна бути підвищена за рахунок використання біологічних, фізичних та інших нехімічних методів, а також активних речовин з низьким ризиком для оточуючого середовища.

  • Скорочення використання добрив

Стратегія «від ферми до вилки» також передбачає загальне скорочення використання добрив щонайменше на 20%. Цей захід спрямований на зменшення втрат поживних речовин принаймні на 50% при збереженні родючості ґрунту. Важливим інструментом для досягнення цілей є план дій для комплексного управління поживними речовинами, який наразі ще не був детально роз’яснений. Він покликаний зменшити використання добрив, запобігти викиду поживних речовин та сприяти повторному використанню поживних речовин з різних органічних відходів у якості добрив.

  • Поширення органічного землеробства на всій території ЄС

Частка «органічних» сільськогосподарських земель у ЄС у сільськогосподарських угіддях має бути збільшена до 25% до 2030 року. Збільшення частки «органічних» земель має бути досягнуто шляхом стимулювання попиту на органічну продукцію. З цією метою держави-члени повинні відродити ринки органічної продукції та вжити заходів з підвищення попиту на органічну продукцію. Крім того, свій внесок повинна внести реформа спільної аграрної політики, включаючи еко-схеми та план дій щодо органічного сільського господарства.

  • Скорочення вживання антибіотиків у тваринництві

Єврокомісія також планує до кінця цього десятиліття наполовину зменшити використання протимікробних засобів для сільськогосподарських тварин та аквакультури. Цей захід покликаний значно знизити ризик розвитку антимікробної резистентності.

І останнє, але не менш важливе, стратегія «від ферми до вилки» також ставить за мету гарантування всім сільським територіям доступ до швидкого широкосмугового інтернет-з’єднання до 2025 року. Це має забезпечити застосування цифрових інновацій при виробництві продуктів харчування.

Для того, щоб заподіти майбутнім викликам, варто також удосконалити кризовий резерв та запровадити так званий «механізм реагування на кризи».

Все ж економічні аспекти мають бути основою нових стратегій ЄС, але наразі представленій концепції поки що повністю бракує інформації про фінансування. Єврокомісія не надала жодної конкретної інформації щодо цілі, а також точних заходів для її досягнення. Наприклад, повністю відкрите питання, на базі якого року варто розраховувати необхідні обмеження щодо захисту сільськогосподарських культур, внесення добрив та забезпечення біорізноманіття.

Однак очевидно, що цілі та заходи в рамках двох стратегій повинні бути тісно пов’язані з реалізацією майбутньої спільної аграрної політики, а отже, вони також повинні бути профінансовані за рахунок її фінансових ресурсів. Наприклад, здійснення платежів, орієнтованих на результат, передбачено як частина еко-схем (еко-правила).

Вплив на професійну підготовку

Швидкість політичної та цифрової трансформації в аграрному секторі вражає і набуває нового виміру з «Зеленою угодою». Це змінює умови праці та побуту в сільському господарстві.

Гарантованим є в такому випадку наступне: нові рамкові умови в аграрному виробництві та на ринку праці вимагають адаптації навчального змісту та, за необхідності, формування нових навчальних пропозицій. Важливо поєднати перевірений традиційний зміст викладання та навчання з новими/інноваційними вимогами/складовими.

Сучасні законодавчі вимоги та загальні умови виробництва вимагають таких нових знань та кваліфікації від тих, хто працює у сільському господарстві, які не були адекватно охоплені в попередній системі навчання. Нові предметні комплекси в такому разі будуть стосуватися різних сфер:

  • Змістовно/фахово: наслідки від запровадження оновленої спільної аграрної політики щодо професійного навчання будуть вражаючими. Для того, щоб аграрна освіта відповідала загальним умовам, викладеним у новій стратегії, навчальні плани, навчальні програми та зміст навчальних програм стосовно засвоєння нових знань та формування навичок повинні будуть переглянутими та адаптованими до нових вимог/розробок. Це стосується передусім таких питань, як внесення добрив, захист сільськогосподарських культур, оперативне управління та діджиталізація. Зокрема, нові технології в процесі оцифрування будуть супроводжуватись зміненими та / або розширеними вимогами до компетенцій, які мають бути включені до професійної освіти, навчання та підвищення кваліфікації.
  • Педагогічно/методично: на сучасному виробництві типові професійні дії все частіше вживаються стосовно не характерних та не стандартних ситуацій (завдань), в яких відсутнє чітке визначення правильного чи хибного. Щоб за таких умов діяти успішно та цілеспрямовано, необхідно приймати рішення, виходячи з оперативного аналізу наявних процесів, тобто поряд зі спроможністю діяти професійно, все більшого значення набуває «компетентність у формуванні пакету необхідних дій/алгоритмів», здатність до формування якої повинно бути включено в навчальний процес як його завдання.

Основними елементами сталого професійного навчання в майбутньому стануть: системна інтеграція вищезазначених тенденцій у професійну підготовку, відповідні нові концепції навчальних програм, інноваційні та цілісні методи навчання/викладання, а також концепції сприяння сталості навчання на функціонуючому підприємстві.

Все це вже зараз можна побачити на тлі посилення транскордонної діяльності сільськогосподарських компаній. Наслідки цього для тих, хто працює у сільському господарстві, очевидні. Наприклад, мобільність працівників відіграє набагато більшу роль ніж раніше і, в свою чергу, відкриває нові можливості на ринку праці та кращі можливості для заробітку. З іншого боку, більш цікаві завдання та підвищена мобільність потребують кваліфікації нового типу в міжкультурних сферах та володіння поглибленими особистісно-соціальними навичками.

Все це свідчить про те, що професійна підготовка стоїть перед великими викликами і інтенсивність їх виникнення потребує підвищеної адаптації.

Наприкінці, маленький вірш, щоб задуматись та підбадьоритись:

Страх та переляк потрапив між люди

наразі коронавірус поширюється всюди.

Тримайте дистанцію, дотримуйтесь обмежень,

життя потребує нових спостережень.

Час доступний є нам як ніколи,

згадайте цінності та друзів що довкола.

Думайте про те, що правильно й можливо

“сповільніться” – це важливо!

Сповільнення життя – це розумно

робіть це, навіть якщо Вам сумно.

Поштовх струснув всю країну

не ховайте голови в глину.

Хоча спільноту FABU не можна відчути

ми не бажаємо її забути.

Нашими серцями ми поруч палаємо,

МИ тут один одного на відстані відчуваємо.

Найкраще що маємо зробити,

весь день вдома будемо сидіти.

Насолоджуйтесь весною та чудовою природою,

але залишайтеся в тонусі згідно з нагодою.

Не поспішайте, глибоко вдихайте,

мало купуйте і менше в дорозі бувайте.

Насолоджуйтесь спогадами, що роблять щасливими,

смійтесь і допомагайте один одному щосили Ви,

і не думайте ховатись

і точно – не здаватись.

Вся справа має сенс лише тоді

коли жоден з нас не залишиться в біді.

Сучасні виклики та зміни нас дратують – вони ж

хоробрість й впевненість нам завтра гарантують.

Так ми йдемо через цей час

і все буде добре – у всіх нас!

 

Будьте здорові і намагайтеся продовжувати мислити позитивно.

 

Ханс Георг Хассенпфлюг

Керівник проекту FABU

 

Farm to Fork Strategie – Übersicht