Під керівництвом сільськогосподарського аташе посольства Німеччини в Києві пана Германа Інтеманна у п’ятницю, 22 травня 2020 року, відбулась відеоконференція представників чотирьох німецько-українських проєктів з Заступником Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України паном Тарасом Висоцьким. Головною метою цієї онлайн-зустрічі було ознайомлення з пріоритетами Міністерства після призначення нового міністра. У вступі Тарас Висоцький заявив, що установа, яку він представляє – це велике міністерство і тому сфери відповідальності між різними підрозділами та структурними одиницями чітко розподілені. Він підкреслив, що такі теми, як реформа ринку землі, підтримка сільського господарства, удосконалення системи оподаткування, ведення статистичного обліку сільськогосподарського виробництва, розвитку сільських територій, професійної підготовки фахівців та продовольчої безпеки належать до головних пріоритетів. Однак у питаннях, які стосуються професійної підготовки працівників АПК головну роль відграє Міністерство освіти і науки України.

Іншою метою зустрічі було інформування Заступника Міністра про діяльність двосторонніх німецько-українських проєктів. У цьому контексті цікаво було дізнатись, наскільки такі проєкти можуть підтримати Міністерство в реалізації державних пріоритетів. Усі чотири проєкти скористалися можливістю коротко презентувати свою діяльність.

З боку проєкту FABU у відеоконференції взяли участь його керівник Ханс Георг Хассенпфлуг та заступник Андрій Гетя.

Вони поінформували пана Тараса Висоцького, що проєкт FABU має на меті сприяти професійному навчанню в аграрних коледжах України. Зокрема, проєкт спрямований на вдосконалення методів та змісту навчання в коледжі та їх адаптацію до міжнародних стандартів, для того, що б випускники коледжів були компетентними у своїх самостійних професійних діях по завершенню навчання.

Українськими партнерами проєкту є Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти (НМЦ ВФПО), а також аграрні коледжі в м. Глухів, Іллінцях, Мирогощі та Липковатівці.

Вся робота проєкту сконцентрована навколо поліпшення освітнього процесу за спеціальностями рослинництво, тваринництво, ветеринарна медицина, агроінженерія та електротехніка.

Головними сферами діяльності в контексті проєктної роботи є вдосконалення технічного оснащення установ-партнерів та перегляд змісту стандартів і навчальних програм, а також методів навчання. Крім того, до важливих пріоритетів проєкту належать навчання, перепідготовка та підвищення кваліфікації викладачів коледжів. Важливим завданням в рамках проєкту є збільшення тривалості та інтенсифікація практичного навчання студентів на підприємствах.

Як новий компонент діяльності FABU було визначено розробку нової дисципліни «Діджиталізація аграрного виробництва на підприємствах в холдингових компаніях» та внесення її до навчального плану.

Залучення цієї теми до навчального процесу загострює наявні виклики та проблемні питання щодо перспектив майбутнього навчання в коледжах. Разом з українськими партнерами команда FABU, між іншим, спробувала сформулювати відповіді на наступні питання:

  • Як ми можемо опанувати прискорені технічні інновації?
  • Як може навчання адаптуватися до змін на ринку праці?
  • Наскільки доцільно застосовувати діджиталізацію у сфері освіти та професійної роботи?
  • Як наявні трансформаційні процеси повинні супроводжуватися політично?

 

Остання зі списку проблема спонукала пана Андрія Гетю запитати Заступника Міністра пана Тараса Висоцького, чи існують сформовані ідеї, пропозиції або напрацьовані концепції уряду України або Міністерства щодо майбутньої форми навчання в аграрних коледжах, а також чи є  зацікавленість у обміни думками з зазначеного питання?

У відповідь Тарас Висоцький привітав діяльність проєкту та виявив зацікавленість в обміні інформацією щодо нових концепцій та підходів. В перспективі він вважає за доцільне виконувати наступні робочі кроки на основі дорожньої карти, узгодженої між всіма учасниками.